e-dergi aboneliği

25/06/2013 - KEP Uluslararası Konferansı 9-10 Mayıs 2013 Günleri Ankara'da Yapıldı.

ÖZELLİKLE KIZ ÇOCUKLARININ OKULLULAŞMA ORANININ ARTIRILMASI PROJESİ”NİN (KEP) SONUÇLARI  AÇIKLANDI."

 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde 3 Mayıs 2011’de başlatılan, %100 Okuyan ve Üreten Türkiye iddiasını gerçekleştirmeyi amaçlayan, “Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranının Artırılması Operasyonu”nun Hibe Programı I (KEP) Uluslararası Konferansı 9 - 10 Mayıs 2013 tarihlerinde Ankara’da  yapıldı.          

 

Konferansa, Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler ve Sosyal İçerme Komiseri Laszlo Andor, MEB Müsteşarı ve Müsteşar Yardımcıları, AB Türkiye Delegasyonu katıldı.                

 

İlk günü aynı zamanda Avrupa Günü olan Konferans, her seviyede yüksek kaliteli eğitim ve öğrenimle günümüz bilgi toplumunun ve ülke ekonomilerinin gelişmesini amaçlayan Avrupa Birliği 2020 Stratejisinde belirlenen eğitim hedefleri ve bu doğrultuda şekillenen Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranının Artırılması Projesi’ni (KEP) bir arada değerlendirme fırsatı yarattı.

 

Konferans, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Doç.Dr. Ömer Açıkgöz’ün hoş geldiniz ve MEB Müsteşar Yardımcısı ve KEP Kıdemli Proje Sorumlusu Salih Çelik’in eğitimde son on yılda yaşanan değişimin ruhunu vurguladığı konuşmalarıyla başladı.

 

Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler ve Sosyal İçerme Komiseri Laszlo Andor, Avrupa Birliği’nin 2020 Stratejisi, Türkiye’nin buradaki yerini ve bu çerçeveden yürütülen projelerle Türkiye’de neler yapıldığını anlattı.

 

Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı Türkiye’nin dinamik nüfus yapısı ile eğitim konusunun önceliği olduğunu vurgulayarak on yıllık dönemde yapılan köklü değişikliklerin, özellikle de zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasının üzerinde durdu. Tüm bu değişim ve dönüşümlerle amacın, her düzeyde okullulaşma oranlarının yükseltilmesi ve eğitim süresinin uzaması,eğitim müfredatı ve öğretim yöntemlerinin bilgi toplumunun bilgi ve becerileri kazandıracak şekilde yeniden düzenlenmesi, katı ve merkeziyetçi yapıdan uzaklaşıp daha esnek bir yapıya geçilmesi ve eğitimin niteliğini geliştirme yolundaki çabalara yeni bir ivme kazandırılması olduğunu belirtti. Bu Projenin illerin kendine özgü sorunlarının ve farklı başarısızlık sebeplerinin üzerine eğilmiş, bu sorunlara yerelde çözümler üretmiş ve çocuklarımızın geleceğine aydınlık kapılar aralamış; bu sayede cinsiyetler arası ve bölgesel farklılıklara başarıyla müdahale etmiş; rehberlik ve yönlendirme çalışmaları; aile ziyaretleri, okulu bırakma riski taşıyan kız öğrencilerin temel dersler, sosyal ve kültürel etkinliklerle desteklenmesi gibi sayısız tedbir ve teşvik mekanizmalarıyla çocuklarımızı okullarına kavuşturmuş olduğunu ifade etti.

 

Avrupa 2020 Stratejisi Çerçevesinde Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranının Artırılması Projesi (KEP) ve Somut Çıktıları’nın paylaşıldığı bölümde, önce Takım Lideri Peter Gam İl Araştırma Raporları ve İl Eylem Planları’nı; ardından Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Uzmanı Yakut Temuroğlu Sundur Öğrenci Destek Programı ve ev ziyaretleri ile yurtdışı seyahatleri; İletişim ve Halkla İlişkiler Ana Uzmanı Tuba Çameli de KEP Farkındalık Kampanyası, hibe programının sonuçları ve İl Operasyon Koordinasyon Ekiplerinin üstün performansını anlattı.

 

Uluslararası Konferansta, Avrupa 2020 Stratejisinin eğitim alanında öngördüğü uzun vadeli hedeflerin ele alındığı Panellerden ilki Eğitimde Yaratıcılık, Yenilikçilik ve Girişimciliğin Güçlendirilmesi başlığını taşıyordu. Panel Başkanlığını ve ilk konuşmayı yapan MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Doç. Dr. Ömer Açıkgöz, mesleki eğitimin önemini anlatırken iş dünyasının mesleki eğitime daha ilgili ve öğrencileri teşvik edici olması gerektiğini vurguladı. Gazi Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Taşpınar AB 2020 Eğitim-Öğretim Göstergeleri çerçevesinde Mesleki Eğitim konusunu değerlendirdi. TİSK Genel Sekreter Yardımcısı Ferhat İlter de mesleki eğitime yönelik iş dünyasının beklentilerini sıraladı.

 

Eşitliği, Sosyal Uyumu ve Aktif Vatandaşlığı Teşvik Etmek Çerçevesinde Eğitimde Kız Çocukların ve Kadınların Eğitimi başlıklı ikinci Panelde Başkan Prof. Dr. Üstün Ergüder herkes için kaliteli eğitimin gerekliliğine ilişkin görüşlerini anlatırken; Türkiye’de kız çocuklarının ve kadınların eğitim ve istihdam alanındaki durumu ve değiştirici deneyimler konusunda Ankara Üniversitesi DTCF Öğretim Üyesi Sosyolog Prof. Dr. Nilay Çabuk Kaya Türkiye’nin resmini çekti. Dünyada, özellikle Avrupa Birliği’nde kız çocuklarının ve kadınların eğitim ve istihdam alanındaki durumu ve değiştirici deneyimler konulu konuşmasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sosyal Kalkınma Uzmanı Birgitte Poulsen, karşılaştığı örnekleri ve deneyimlere dayanan tespitlerini katılımcılara aktardı.

 

Uluslararası Konferansın ikinci gününde, Eğitim ve Öğretimde Kalite konulu Panelde Başkan Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesinden Prof. Dr. Deniz Bayrakdar,   ilk sözü Geleceğin Eğitimi konusunda düşüncelerini paylaşan ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet İnam’a verdi. Prof.Dr. İnam’ın eğitimdeki anahtar sözcüğün heyecan olması gerektiğini vurgulayan konuşması; Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Kavak’ın Avrupa Birliği 2020 Göstergeleri çerçevesinde eğitimde kalite ve okullulaşma konulu konuşması; Finlandiya Ulusal Eğitim Kurulu Eski Danışmanı Dr. Reijo Laukkanen’in eğitim ve öğretim sistemlerinin kalitesini ve etkinliğini artırmak çerçevesinde Avrupa Birliği’nde yürütülen çalışmalar konulu konuşması ilgiyle dinlendi.

 

Son Panel konusu Eğitimde Kariyer Rehberliği ve Danışmanlığı idi. Panelin Başkanı Dr. A.Şule Çağlar’ın aynı başlıklı ilk konuşmayı da yaptığı panelde  Mesleki ve Teknik Eğitim ve Kariyer Uzmanı Brian Michael Staines kariyer planlaması, eğitim ve istihdam ilişkisini görev yaptığı Bristol Üniversitesinden örneklerle aktardı.

 

Konferansın kapanış konuşmasında MEB Müsteşar Yardımcısı Salih Çelik emeği geçenlere teşekkür etti.

 

İl Konferansları ve 10 Haziran 2013’teki Kapanış Konferansında buluşmak üzere Uluslararası Konferans son buldu. 

 
 

İlgili dokümanlar

Kayıtlı dökuman bulunamadı.
 
Bu web sitesi Avrupa Birliği'nin mali desteği ile üretilmiştir. Web sitesinin içeriğinden GET German Education and Training GmbH/British Council/EDUSER Danışmanlık
Hizmetleri Konsorsiyumu sorumludur. Web sitesinin içeriği Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
iKGPRO Milli Eğitim Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı British Council Icon Institute Eduser