e-dergi aboneliği

HİBE PROJELER

Hibe projeleri ile ilgili bilgilere ulaşmak için lütfen renkli pinlere tıklayınız...
 

Operasyonun en temel unsurlarından olan hibe bileşeni, yararlanıcıya doğrudan ulaşması nedeniyle özel bir öneme sahiptir. Hibe program toplam 89 hibe projeden oluşmaktadır.

 

Hibe Bileşeninin Amacı:

  1. Özellikle kızlarınilk ve orta öğretim düzeyinde okullaşma oranlarını arttırmak, 
  2. Okul terk oranlarını düşürmek,
  3. İş gücünün mesleki beceri ve yeterliliklerini arttırmak,
  4. Ailelerin eğitimin önemi konusunda bilinçlenmelerini sağlamak

Olmak üzere 4 ana amacı bulunmaktadır.

 

Hibe miktarları:

Hibelerin Alt sınır: 50.000 Avro Üst sınır: 150.000 Avro dur. Proje bütçesinin %90’ı AB tarafından, % 10 ise başvuranlar tarafından finanse edilmiştir.

 

89 hibe projeden oluşan hibe program kapsamında desteklenen faaliyet türleri:

  • Özellikle kızların okul terklerinin azaltılması
  • Mesleki ve psikolojik rehberlik hizmetlerinin kalitesinin artırılması
  • Açık öğretim kurumlarına kayıt olma fırsatlarını arttırabilecek bir bakış açısıyla iş gücünün, özellikle kızların ve kadınların, mesleki beceri ve yeterliliklerin artırılması
  • Eğitimin önemi konusunda özellikle kızların okullaşması ile ilgili olarak medya, STK’ları ve yerel yönetimlerin katılımı ile ailelerin bilincinin arttırılmasının desteklenmesi

 

Aralık 2010’de sözleşmeleri imzalanan hibe projeler Aralık 2011'de tamamlanmıştır. 

 

Hibe programı detayları için lütfen tıklayınız.

 
 
 
Bu web sitesi Avrupa Birliği'nin mali desteği ile üretilmiştir. Web sitesinin içeriğinden GET German Education and Training GmbH/British Council/EDUSER Danışmanlık
Hizmetleri Konsorsiyumu sorumludur. Web sitesinin içeriği Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
iKGPRO Milli Eğitim Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı British Council Icon Institute Eduser