e-dergi aboneliği

Kampanya

Eğitimin; cinsiyetler arası ve bölgeler arası farklılıkları ortadan kaldırmanın en önemli aracı olduğu bilgisiyle kurgulanan, kadınların eğitime ve istihdama erişimlerini destekleyen “Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranının Artırılması Projesi”nin (KEP) kaynağı Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanı ile sağlanıyor.

 

KEP ekibi kız çocukların eğitime erişimlerinin sağlanması konusunda ortak bir kararlılığı ve çabayı görünür kılmayı amaçlayan bir kampanya hazırladı. Kampanya televizyon spotları, sosyal medya uygulamaları ve yerel etkinliklerle ile başta kız çocukları olmak üzere sistem dışında kalan çocukların eğitim imkanlarından yararlanması için merkezi düzeyde vurgulanan kararlılığın başta yerel karar vericiler, yöneticiler, eğitimciler ve kanaat önderlerini harekete geçirerek ailelerin ve çocukların eğitim konusundaki farkındalığını artırmayı amaçlıyordu. 

Sayılarla Kampanya: 

 • Türkiye'de bir ilk imza atarak, en üst düzeydeki karar vericilerin desteğini görünür kılan kamu spotları hazırlandı. Spotlarla milyonlarca insana ulaşıldı. 
 • Gerçek oyuncularla Van'ın Gürpınar İlçesinin Akbulut ve Işıkveren köylerinde çekilen 147 MEBİM filmi ile 800 çocuğun okullulaşmasına katkı sağladı.
 • Eğitim mutluluktur temalı 1 TV bir de radyo spotu hazırlandı ve ana akım medyada yayımlanması sağlandı. 
 • Eğitim hayattır kısa filmi 3 ayrı yaşam öyküsünü anlattı. 
 • Etkinlikler aracılığıyla yüzyüze iletişim araçları kullanılarak 3.000'ün üzerinde karar verici, profesyonel, gönüllü, veli ve çocuğa ulaşıldı. 
 • 20.500 adet basılan 2 kitabın dağıtımı sağlandı. 
 • 7.200 adet 3 farklı broşürün dağıtımı sağlandı. 
 • 5.000 poster hazırlandı ve dağıtımı sağlandı.
 • 800 veli kiti hazırlandı ve dağıtımı sağlandı.  
 • 10.000 km'in üzerinde yol katedildi ve 16 proje iline en az 1'e kez ziyaretler gerçekleştirildi. 
 • Proje süresince biir ana iletişim uzmanı olmak üzere 25 ayrı uzmanlık alanında 1.167 gün süresince uzman desteğine başvuruldu. 

Tüm üretilen materyaller bir sonraki projede değerlendirilmek üzere yararlanıcı kuruma basılı formatta ve/veya vektörel formatta teslim edildi. 

 

 

 

 
 

İlgili dokümanlar

Kayıtlı dökuman bulunamadı.
Bu web sitesi Avrupa Birliği'nin mali desteği ile üretilmiştir. Web sitesinin içeriğinden GET German Education and Training GmbH/British Council/EDUSER Danışmanlık
Hizmetleri Konsorsiyumu sorumludur. Web sitesinin içeriği Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
iKGPRO Milli Eğitim Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı British Council Icon Institute Eduser