e-dergi aboneliği

Proje

3 Mayıs 2011’de Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranının Artırılması Projesi başlatıldı. 2 Mayıs 2013'e kadar sürecek proje, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Malî Yardım Aracı (IPA)’nın, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programının beş bileşeninden biri.

 

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen projenin, operasyon yöneticisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.

 

KEP’in hedefi, başta kız çoçukları olmak üzere okullulaşma oranlarının artırılması, eğitim kalitesinin artırılması, eğitim ve iş piyasası arasındaki bağın güçlendirilmesi yoluyla, insan kaynağına yapılan yatırımın artırılması olarak belirlendi.

 

KEP, NUTS II Bölgesindeki 43 il arasından seçilen; özellikle kız çocukları okullulaşma oranının düşük  olduğu saptanan 16 pilot ilde uygulanacak. Söz konusu uygulamanın sonuçları başta Hakkari ve Iğdır olmak üzere 43 ilde yaygınlaştıralacak.

 

Projenin Hedef Grupları:

 • İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocuklar,
 • Özellikle kız çocukların anne-babaları, veliler,
 • Danışma ve rehberlik hizmetleri sunan öğretmenler,
 • Yerel kanaat önderleri, liderler ve yerel düzeyde karar vericiler,
 • Ana akım medya ve 16 proje ilindeki yerel medya temsilcileri olarak belirlendi.

KEP ile

 • İlk ve ortaöğretim ile meslekî eğitimde okullulaşma oranları artırılacak.
 • İlk ve ortaöğretimde okulu terk oranları azaltılacak.
 • Var olan işgücünün meslekî becerileri ve yeterlilikleri geliştirilecek.
 • Eğitimin önemi konusunda ailelerin farkındalığı artırılacak.

Bu amaçlara erişebilmek için proje süresince,

 • Okula devamın ve terk gruplarının izlenmesi amacıyla MEB ve diğer paydaşların kurumsal kapasiteleri geliştirilecek. 
 • Başta YİBO’lar olmak üzere, Rehberlik Araştırma Merkezleri’ndeki rehberlik ve danışma hizmetlerinin niteliği artırılacak.
 • Özellikle kız çocuklarının okullara kayıt ve devamı için varolan teşvikler duyurulacak. 
 • Eğitimin önemi konusunda aileler ile eğitim ortaklarının farkındalık düzeyi yükseltilecek
 • AB’deki iyi uygulama örnekleri incelenecek.
 
 

İlgili dokümanlar

Kayıtlı dökuman bulunamadı.
Bu web sitesi Avrupa Birliği'nin mali desteği ile üretilmiştir. Web sitesinin içeriğinden GET German Education and Training GmbH/British Council/EDUSER Danışmanlık
Hizmetleri Konsorsiyumu sorumludur. Web sitesinin içeriği Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
iKGPRO Milli Eğitim Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı British Council Icon Institute Eduser