e-dergi aboneliği

Rehberlik Hizmetleri

Başta YİBO’larda Sağlanan Hizmetler Olmak Üzere, Okullarda ve Rehberlik Araştırma Merkezlerinde (RAM) Sunulan Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetlerinin Kalitesini İyileştirmek.Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin, eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak öğrencilerin, özellikle de kız öğrencilerin eğitime erişimi, okul devamlılıklarının sağlanması ve eğitsel başarılarının gelişmesi konularında son derece önemli bir rolü vardır.

 

Bu nedenle proje, “özellikle YİBO’larda olmak üzere, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ve bu hizmetlerin verildiği rehberlik ve araştırma merkezleri ile eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin kalitesinin arttırılması” konusunu proje amaçlarına erişilmesi için önemli bir çıktı olarak ele almaktadır. 

 
 

İlgili dokümanlar

Kayıtlı dökuman bulunamadı.
Bu web sitesi Avrupa Birliği'nin mali desteği ile üretilmiştir. Web sitesinin içeriğinden GET German Education and Training GmbH/British Council/EDUSER Danışmanlık
Hizmetleri Konsorsiyumu sorumludur. Web sitesinin içeriği Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
iKGPRO Milli Eğitim Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı British Council Icon Institute Eduser