Bitlis Pilot İller

Pilot İller / Bitlis

Hakkında

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Bitlis’in toplam nüfusu 328,767, kentsel nüfusu 168,787, kırsal nüfusu 328,767. 
Ekonomi tarım, ormancılık ve hayvancılığa dayalı. İşsizlik oranı yüzde 17. 
 
Eğitim ve işsizlik verileri şu şekilde: Okuma yazma bilmeyenlerin yüzde 9,3’ü, Lise eğitimini tamamlamamış olanların yüzde 27,4’ü, Lise mezunlarının yüzde 34,3’ü ve Üniversite mezunlarının yüzde 25,2’si işsiz. 
 
Erkek/kadın okullulaşma oranı İlköğretim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Öğretim olarak sırasıyla yüzde
94.57/92.55, 43.41/24.34 ve 17.30/12.73. 
 
Bitlis Eren Üniversitesi 2007 yılında kurulmuş.