Diyarbakır Pilot İller

Pilot İller / Diyarbakır

Hakkında

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan tarihi Diyarbakır ilinin toplam nüfusu 1.528.958, kentsel nüfusu 1.090.172, kırsal nüfusu 438,786.Ekonomi tarım, madencilik, turizm ve hayvancılığa dayalı. İşsizlik oranı yüzde 13,1 ile en yüksek rakamlardan biri. Eğitim ve işsizlik verileri şu şekilde: Okuma yazma bilmeyenlerin yüzde 11’i, Lise eğitimini tamamlamamış olanların yüzde 16,2’si, Lise mezunlarının yüzde 19,5’i ve Üniversite mezunlarının yüzde 7,3’ü işsiz.  Erkek/kadın okullulaşma oranı İlköğretim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Öğretim olarak sırasıyla yüzde 98.25/97.46, 50.84/38.13 ve 9.68/8.5. Dicle Üniversitesi 1974 yılında kurulmuş.