Kars Pilot İller

Pilot İller / Kars

Hakkında

 

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Kars’ın toplam nüfusu 301,766, kentsel nüfusu 123,452, kırsal nüfusu 178,314. Ekonomi tarım ve hayvancılığa dayalı. Son yıllarda sanayi de gelişmekte. İşsizlik oranı yüzde 10,3.
 
Eğitim ve işsizlik verileri şu şekilde: Okuma yazma bilmeyenlerin yüzde
10,5’i, Lise eğitimini tamamlamamış olanların yüzde 16,5’i, Lise mezunlarının yüzde 22,2’si ve Üniversite mezunlarının yüzde 28,2’si işsiz. 
 
Erkek/kadın okullulaşma oranı İlköğretim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Öğretim olarak sırasıyla yüzde 96.52/95.16, 42.79/38.39 ve 15.57/10.52. 
Kafkas Üniversitesi 1992 yılında kurulmuş.