Şanlıurfa Pilot İller

Pilot İller / Şanlıurfa

Hakkında

Şanlıurfa GAP Bölgesinin merkezi ve toplam nüfusu 1.663.371, kentsel nüfusu 922,539, kırsal nüfusu 740,832. Ekonomi tarım ve hayvancılığa dayalı. GAP Projesi ile bölgede tarımsal üretim artmış olsa da işsizlik oranı yüzde 13,1. Eğitim ve işsizlik verileri şu şekilde: Okuma yazma bilmeyenlerin yüzde 11’i, Lise eğitimini tamamlamamış olanların yüzde 16,2’si, Lise mezunlarının yüzde 19,5’i ve Üniversite mezunlarının yüzde 7,3’ü işsiz. Erkek/kadın okullulaşma oranı İlköğretim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Öğretim olarak sırasıyla yüzde 97.59/94.89 39.43/24.40 ve 10.61/9.95. Harran Üniversitesi 1992 yılında kurulmuş.