Şırnak Pilot İller

Pilot İller / Şırnak

Hakkında

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Şırnak’ın toplam nüfusu 430,109, kentsel nüfusu 269,494, kırsal nüfusu 160,615. 

Ekonomi tarım, ticaret ve hayvancılığa dayalı. Gelişmemiş sanayi uyarınca işsizlik oranı yüzde 11,8. 
 
Eğitim ve işsizlik verileri şu şekilde: Okuma yazma bilmeyenlerin yüzde 20,7’si, Lise eğitimini tamamlamamış olanların yüzde 15,6’sı, Lise mezunlarının yüzde 25’i ve Üniversite mezunlarının yüzde 12,4’ü işsiz. 
 
Erkek/kadın okullulaşma oranı İlköğretim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Öğretim olarak sırasıyla yüzde 96.41/94.93, 42.01/26.05 ve 12.94/9.87.
 
Şırnak Üniversitesi 2008 yılında kurulmuş.