Van Pilot İller

Pilot İller / Van

Hakkında

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Van’ın toplam nüfusu 1.035.418, kentsel nüfusu 539,619, kırsal nüfusu 495,799. Ekonomi tarım ve hayvancılığadayalı olsa da sanayi son zamanlarda gelişme göstermekte. İşsizlik oranı yüzde 17. Eğitim ve işsizlik verileri şu şekilde: Okuma yazma bilmeyenlerin yüzde 9,3’ü, Lise eğitimini tamamlamamış olanların yüzde 27,4’ü, Lise mezunlarının yüzde 34,3’ü ve Üniversite mezunlarının yüzde 25,2’si işsiz. Erkek/kadın okullulaşma oranı İlköğretim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Öğretim olarak sırasıyla yüzde 95.84/91.95, 39.71/25.41 ve 11.04/8.36.  Van Yüzüncüyıl Üniversitesi 1982 yılında kurulmuş.